KV-Háttér  
 
No flash
 
 
Szolgáltatások Akció Törzsvásárlók Információk Fórum Partner Program Kapcsolat ÁLLÁS
 
 

AMAKIR

«« vissza  

Piacvezető megoldás a környezetvédelmi adatok kezelésére, nyilvántartására, az adatszolgáltatások egyszerű, gyors és pontos teljesítésére

Az AMAKIR az anyagnyilvántartás, hulladék-nyilvántartás, anyagáram és hulladékáram követés, anyagmérleg és hulladékmérleg készítés, a hulladékgazdálkodási valamint fémkereskedelmi adatszolgáltatások, bevallások elkészítésének felhasználóbarát szoftvere.

 Akiknek segít:

 • Ha cégének tevékenysége során hulladék keletkezik, azaz hulladéktermelő;
 • ha hulladék kezelést végez;
 • ha fémkereskedelemmel foglalkozik;
 • ha túl sok időt igényel és bonyolult a hulladékgazdálkodással vagy a fémkereskedelemmel kapcsolatos kötelező nyilvántartásainak és jelentéseinek készítése;
 • ha nem biztos az adminisztratív kötelezettségeinek, bevallásainak jogszabályhű kitöltésében.

 Amikor segít:

Hulladékgazdálkodás területén

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alábbi szakaszai naprakész/ heti rendszerességű adminisztratív kötelezettségeket írnak elő, úgy mint az 65.-66. §, mely a hulladék termelőjére, birtokosára, kezelőjére vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírását tartalmazza. Az 57.-58. §-ok a veszélyes hulladék birtokosára vonatkozó anyagmérleg készítési, nyilvántartási, bizonylatolási és adatszolgáltatási kötelezettségek paragrafusai.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. r. a fenti törvény által előírt feladatok, kötelezettségek részletezését tartalmazza. Szabályozza a naprakész nyilvántartások adattartalmi követelményeit mind veszélyes, mind nem veszélyes hulladékok esetében, a hulladék termelőjére, kezelőjére, szállítójára vonatkozóan egyaránt.

Fémkereskedelem területén

A 2009. évi LXI. törvény (Fémtv) 5. § a nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeket tartalmazza.

A fémkereskedelemmel kapcsolatos 312/2009. (XII.28.) Korm. r. 10. § a nyilvántartási kötelezettségek részletes szabályait írja le. A nyilvántartás számítógépes vezetését, kísérőokmányok számítógépes előállítását és kitöltését az engedélyező vámszerv által engedélyezett programmal lehet végezni, mely feltételt az AMAKIR szoftver teljesíti. A 16. § a készletfelvétel és készletbevallás, a 24. § a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok szállításához kapcsolódó anyagkísérő okmány kitöltési kötelezettségeit részletezi.

Az AMAKIR mindezen jogszabályi előírásokkal összhangban működő szoftver.

 Amit elkerülhet a szoftver segítségével:

A Ht. 86. § többek között a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírások megsértése (pl. nyilvántartások nem vezetése, bevallások elkészítése, jelentéstétel benyújtás elmulasztása), az engedélytől eltérő működés (pl. az engedélyezett hulladék mennyiségtől több hulladék kezelése) következtében a környezetvédelmi hatóság által kiszabott szankciót, BÍRSÁGOT tárgyalja.

A szankciók konkretizálását a bírságösszegek és számítások megjelölésével a 271/2001. (XII.21.) Korm. r. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, kiszabásának és megállapításának módjáról tartalmazza. A rendelet részletezi mindazon jogi megfelelőségektől való eltéréseket, melyek bírsággal sújthatók, így a 2. § (5) a nyilvántartási, adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségek elmulasztásának, nem megfelelő teljesítésének bírságtételeit adja meg!

Mindezek mellett a Fémtv 11. § a hatósági ellenőrzések és szankciók leírását tartalmazza, mely a fémkereskedelemmel foglalkozókat érinti.

 Hogyan segít Önnek a szoftver?

 • Ön a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartó rendszerrel és bevallásokkal, jelentésekkel fog rendelkezni. A jogszabálykövetésből eredő karbantartást, aktualizálást, az új, bővített programverziók használatát és a kapcsolódó tanácsadást a szoftver ára tartalmazza.
 • Az anyagáramainak, hulladékáramainak követése során az adminisztráció egyszerűsödik.
 • Minimalizálhatja az adatbevitelre szánt időt Törzsadatainak betáplálásával.
 • Segít az anyagnyilvántartásokban, beépített ”varázslók” visszakérdezéseivel a rendszer a táblázatokban szereplő adatok helyes megadását segíti.
 • A beépített visszakérdezésekkel, a jogszabályi megfelelőséghez igazodó frissítésekkel a szankciókat követelő hibalehetőség csökken.
 • A gyors, egyszerű adatbevitelt a felhasználóbarát felület, oktatási segédanyag (video), és személyes tanácsadás segíti.
 • Amennyiben az év során a rendszerben vezette nyilvántartásait, a vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségeit egy gombnyomással, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi el Ön helyett a rendszer!
 • Mindezek mellett a rendszer átláthatóvá teszi adathalmazát, megkönnyítve döntéshozatalait.
 • Amennyiben pedig az érintett területeken (pl. hulladékkezelés, szállítás) működő partnerei között van, aki rendszerét szintén ezzel a szoftverrel segíti, az adatátvitel, a nyomtatványok kitöltése Önök között lényegesen egyszerűsödik az adatok átadható, lekérhető voltamiatt.

A HELION Kft-nek, a magyar jogszabályi környezetre épülő, piacvezető környezetvédelmi szoftverek gyártójának hivatalos értékesítője. A környezetvédelmi tevékenységet támogató szoftvereket ezen az oldalon keresztül kedvezménnyel vásárolhatja meg!

Belenézek a programba

 


ajánlatot kérek
kérdésem van
«« vissza
transparent transparent transparent
 
 
Akció Törzsvásárlók Információk Fórum Partner Program Kapcsolat Hírlevél